Make your own free website on Tripod.com

BUNYI SEMUA

Ing, ing, ing, bunyi biola,

Tu, tu, tu, bunyi seruling,

Bum, bum, bum, bunyi rebana,

Cing, cing, cing , bunyi kerincing.

Ing, bum, cing bunyi semua,

Ing, bum, cing bunyi semua.