Make your own free website on Tripod.com

Bunga Mawar

Kutanam pokok bunga,

Bunga Mawar namanya,

Kusiram dan kujaga,

Lama besar jadinya.

Kupetik Bunga Mawar,

Kuletak di kepala,

Kujalan sini sana,

Harum wangi baunya.